Walnut blasting

Walnut blasting is een techniek die gebruikt wordt om de inlaatpoorten te reinigen. Bij directe injectie motoren is dit nodig omdat oliedampen via de carterventilatie terug gevoerd worden naar het inlaat kanaal, zonder dat benzine het kanaal reinigt. Na verloop van tijd slibben de inlaatpoorten dicht.

Als een inlaatpoort (deels) verstopt zit krijgt de motor niet meer de juiste hoeveelheid lucht. Dit heeft een aantal nadelige gevolgen voor de motor:

  • Gereduceerd motorvermogen
  • Onregelmatig stationair draaien van de motor, vooral bij koude start
  • Verminderde reactie op het gas
  • Hoger brandstofverbruik dan gebruikelijk

De aangekoekte koolstofdelen worden met walnootgranulaat verwijderd, dit materiaal is hard genoeg om mee te stralen maar zacht genoeg om de kleppen en de inlaatpoort niet te beschadigen.

Stap 1 – Diagnose

Vervuiling van een inlaat is vaak niet uit te lezen met de diagnose apparatuur. Daarom kijken wij naar de brandstof-lucht verhouding om te zien of de motor genoeg lucht krijgt. Als de motor een foutcode geeft op de brandstof-lucht verhouding duidt dat vaak op extreme vervuiling.

Stap 2 – Demontage

Vervolgens worden alle benodigde onderdelen gemonteerd om goede toegang te krijgen tot de inlaatpoorten. Zo krijgen we goed te zien hoe sterk de inlaatpoorten vervuild zijn.

Stap 3 – Reinigen

Allereerst wordt er voor gezorgd dat de inlaatkleppen van de betreffende cilinder dicht staan. Daarna wordt grove vervuiling voorzichtig met speciaal gereedschap verwijderd.

Stap 4 – Stralen

Tijd om te stralen! Nu kunnen de klepstelen en de inlaatpoort goed schoongemaakt worden. Pas als de klepstelen en het kanaal helemaal schoon zijn gaan we verder naar de volgende inlaatpoort.

Stap 5 – Montage

Wanneer alle inlaatpoorten en klepstelen gereinigd zijn monteren we alles weer terug en worden de pakkingen gecontroleerd. Uiteraard worden de pakkingen vervangen als dat nodig blijkt.

Stap 6 – Testrit

Ten slotte volgt een testrit om te controleren of de auto naar behoren functioneert.

Gedurende het hele proces maken wij foto’s zodat u kunt zien wat het stralen van de inlaat heeft opgeleverd.